Koncert profilaktyczny pt. „wolności oddać nie umiem”

 

29 września br. uczniowie klasy VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum byli uczestnikami programu profilaktyki uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków i dopalaczy,  który przebiegał w formie koncertu muzycznego pt. „wolności oddać nie umiem”.  Wykonawcą koncertu był Gabriel Fleszar – muzyk, który na rynku muzycznym w Polsce działa od 15 lat.

Celem programu było ukształtowanie właściwego poglądu na  zdrowy styl życia i stosunku do otaczającego nas świata, a także określenie systemu wartości w kształtowaniu osobowości  jego uczestników. Zadania programu to: rozwój zainteresowań w różnych formach działalności, nauka kreowania właściwych stosunków międzyludzkich oraz właściwych postaw życiowych, dobrych decyzji i wyborów moralnych, asertywnego mówienia „nie” (niezależności podejmowanych decyzji) oraz pomoc  w budowaniu wiary we własną godność i wartość.

Muzyk opowiadał barwnie o sytuacjach z życia swoich bliskich i znajomych,którzy zaplątali się w sieć różnych uzależnień. Jego opowieści przeplatane były jego piosenkami i piosenkami znanych wykonawców.

Udział uczniów w koncercie był możliwy dzięki uprzejmości Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudce, która była jego fundatorem.

Krystyna Kuczyńska

DSCF4443  DSCF4437 DSCF4440 DSCF4441 DSCF4442 DSCF4433