Koncert profilaktyczny pt. „Czy słowem można zranić?!”

 

21 września 2017 r. uczniowie klas VI-VII szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum byli uczestnikami programu profilaktyki uzależnień od alkoholu,  narkotyków i dopalaczy. Program poruszał także treści związane z  cyberprzemocą i kulturą języka. Przebiegał on w formie koncertu muzycznego pt. „Czy słowem można zranić?!” Jego wykonawcą był Jacek Musiatowicz z synem Michałem.

Wykonawca w formie koncertu rockowego, przestrzegał młodzież przed zgubnymi wpływami używek. Młodzież dotknięta jest nowym nałogiem – pozornie kontrolowanym przez rodziców i nauczycieli, pozornie kontrolowanym przez nich samych, czyli uzależnieniem od komputera. Te przerażające słowa padły z ust muzyka, który na rynku muzycznym w Polsce istnieje już od 15 lat. Duży nacisk położył on także na agresję słowną, wulgaryzmy i skrótowość myślenia oraz przemoc w Internecie. Recital był sumą obserwacji życia artystycznego i rockowego, był programem motywacyjnym, mówiącym o tym, że żadna sytuacja życiowa nie powinna skłonić młodego człowieka do sięgania po używki.

Jacek Musiatowicz – laureat nagrody PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ za wybitną osobowość twórczą za 1997 rok.

Laureat 33 Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, laureat nagrody literackiej im. Józefa Kraszewskiego, autor tekstów do najnowszej płyty Patrycji Markowskiej i do płyty Iwony Węgrowskiej. Twórca muzyki do filmu : „A ty mnie ponad” – film o AIDS, który został nagrodzony Złotymi Niedźwiedziami  na Festiwalu w Berlinie.

Muzyk opowiadał o sytuacjach z życia swego oraz bliskich i znajomych, którzy zaplątali się w sieć różnych uzależnień. Opowieści przeplatane były piosenkami i muzyką gitarową jego i syna Michała.

Fundatorem koncertu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudce, a odbył się na hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce.

    K. Kuczyńska