Informacja dla rodziców i uczniów

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce informuje, że w okresie ferii zimowych w dniach:

  • 25.01 (środa) –  p. Zofia Gawrysiak
  • 26.01  ( czwartek) – p. Urszula Niemyjska
  • 27.01 ( piątek) – p. Joanna Fronc
  • 30.01 ( poniedziałek) – p. Janina Smolarczuk
  • 31.01 ( wtorek) – p. Teodor Niemyjski
  •  01.02  ( środa) – p. Grzegorz  Sokołowski

w godzinach  od 10.00 do 13.00 będą organizowane w szkole zajęcia świetlicowe, prowadzone przez wyżej wymienionych nauczycieli dla wszystkich chętnych lub potrzebujących opieki uczniów.

 Serdecznie   zapraszamy

og.łoszenie