I Międzyszkolny Konkurs Piosenki o Świętym Janie Pawle II pt. „Ojcu Świętemu śpiewajmy”

 

I. Organizator konkursu:  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

II. Cele konkursu:

 • wzbudzanie zainteresowania postacią św. Jana Pawła II i Jego nauką,
 • popularyzacja pieśni związanych z osobą św. Jana Pawła II, ich walorów artystycznych i wychowawczych,
 • złożenie hołdu Papieżowi Polakowi,
 • wyszukiwanie i promowanie młodych talentów.

III. Regulamin konkursu:

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w trzech kategoriach wiekowych:
 • I kategoria- uczniowie klas 0-III
 • II kategoria- uczniowie klas IV- VI
 • III kategoria- uczniowie klas I- III gimnazjum

2. W konkursie może wziąć udział solista i zespół (maksymalnie do pięciu osób) z każdej   szkoły, w każdej kategorii wiekowej.

3. Wykonawcy prezentują maksymalnie dwa utwory związane z osobą i nauczaniem św.  Jana Pawła II.

4. Uczestnicy konkursu mogą wykorzystać przywiezione ze sobą instrumenty bądź podkład muzyczny w formacie mp3 (pendrive lub płyta). Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą, mikrofony.

5. Szkoły zainteresowane konkursem zgłaszają  swoich uczestników poprzez przesłanie   wypełnionych kart zgłoszeniowych do dnia 30 kwietnia 2016r.  na adres szkoły. Przyjmujemy też zgłoszenia przesłane faksem bądź drogą elektroniczną.

 6. W konkursie przewiduje się nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

IV. Występy oceni komisja niezależna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół  im. Jana   Pawła II w Rudce

V. Kryteria oceniania:

 • poziom wykonania ( intonacja, poczucie rytmu, emisja głosu, artykulacja, dynamika),
 •  interpretacja,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

VI . Termin konkursu:  18 maja 2016r.   godz. 10.00

VII. Adres szkoły: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce, ul. Szkolna 2, 17-123 Rudka

tel./ fax  85 739 40 04              e-mail:   gimnazjumwrudce@vp.pl

Dodatkowych informacji udziela : Irena Trofimiuk   nr tel. 502 099 083

   Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Prosimy o potwierdzenie udziału.

Do pobrania     Karta zgłoszeniowa