Finis coronat opus – zakończenie roku szkolnego 2015/2016

 

Finis coronat opus-  powiedział ksiądz R. Figura podczas  Mszy świętej, która była dziękczynieniem za miniony rok nauki, bo przecież zakończenie roku szkolnego to dzień podsumowań dziesięciomiesięcznej pracy uczniów i nauczycieli.  Oficjalna uroczystość  odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie zebrali się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Po wprowadzeniu pocztu  sztandarowego głos zabrała pani dyrektor  Danuta Kresso, która powitała zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych. Następnie podziękowała uczniom i nauczycielom za całoroczną pracę oraz przeczytała dwa listy: Podlaskiego Kuratora Oświaty  J. M. Szczypiń oraz  list  Prezesa KRUS  – J. Dubińskiego dotyczący bezpieczeństwa w czasie wakacji.

W dalszej części uroczystości pani dyrektor wręczyła uczniom klasy VI świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zewnętrznego. I choć koniec pewnego etapu nauki nie oznacza pożegnania ze szkołą, po prostu, zrobią  duży krok, by przejść do klasy I gimnazjum, jednak pozostawiają młodszych kolegów ze szkoły podstawowej. W ich imieniu ciepłe słowa pod adresem szóstoklasistów skierowała uczennica klasy V.

Inaczej wyglądało  pożegnanie III klasy gimnazjum. Po zabawnej i pomysłowej części artystycznej uczniowie z ogromnym wzruszeniem i łezką w oku pożegnali się z całą społecznością szkolną piosenką :

Do widzenia Przyjaciele

Wspólnych spraw mieliśmy wiele
Dziś ta nitka się urywa

Coś się kończy, a coś się zaczyna…

 Oni również otrzymali z rąk pani dyrektor świadectwa i zaświadczenia o  wynikach egzaminu  gimnazjalnego, a koledzy z klasy II podarowali im na pożegnanie upominki.

 W dalszej części uroczystości miało miejsce najprzyjemniejsze wydarzenie – wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych za najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, czytelnicze i muzyczne.

Nagrodę Dyrektora dla ucznia, który jest osobowością szkolną w dziedzinie osiągniętych  wyników  i  zaangażowania w życie szkoły,  w tym roku otrzymała Wiktoria Koc z  klasy III gimnazjum.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców pani A. Marciniak, która oprócz życzeń przekazanych uczniom i nauczycielom złożyła podziękowania Sponsorom szkoły i Rodzicom, którzy z dużym oddaniem i zaangażowaniem pracowali na rzecz szkoły.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych Rodzicom tych uczniów, którzy w tym roku szkolnym osiągnęli średnią ocen 5 i powyżej 5. Gratulujemy i cieszymy się, że współpraca szkoły i Rodziców przynosi piękne efekty.

Następnie uczniowie  udali się do klas, aby tam odebrać swoje świadectwa i pożegnać się z wychowawcami.

B. Gałecka

IMG_8139 IMG_8444 IMG_8179 IMG_8180 IMG_8172 IMG_8285 IMG_8261 IMG_8311 IMG_8323 IMG_8318 IMG_8389 IMG_8392 IMG_8400 IMG_8406 IMG_8427 IMG_8225 IMG_8217 IMG_8443 IMG_8431