Egzamin gimnazjalny

 

W dniach 18-20 kwietnia 2018r. w naszej szkole, tak jak i we wszystkich placówkach gimnazjalnych, uczniowie przystąpili do egzaminu sprawdzającego wiedzę po trzech latach nauki.  To już przedostatni rocznik gimnazjalistów, który zmaga się z takim egzaminem.                         W środę, pierwszego dnia, uczniowie zmierzyli się z przedmiotami humanistycznymi. Od 9:00 rozwiązywali test z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a następnie o 11.00 rozpoczął się egzamin z języka polskiego. Następnego dnia zmierzyli się z przedmiotami ścisłymi. O godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin z przedmiotów przyrodniczych, a o 11:00      z matematyki. Ostatniego, trzeciego dnia, należało rozwiązać testy z języków obcych:  angielskiego i niemieckiego. Wreszcie, po trzydniowym maratonie gimnazjalnym uczniowie mogli odetchnąć i wymienić się spostrzeżeniami. Zdania na temat stopnia trudności egzaminu były podzielone.

Mamy nadzieję, że wyniki będą w stanie zadowolić nie tylko młodzież, ale również nauczycieli, którzy poświęcili swój czas i włożyli wiele wysiłku na powtórzenie z uczniami materiału i właściwe ich przygotowanie.

W. Golińska