Dzień Otwarty w oddziale przedszkolnym

 

        Od kilku lat organizujemy Dzień Otwarty dla przyszłych przedszkolaków. W tym roku spotkanie odbyło się 23 maja 2019r.  Młodsze dzieci w towarzystwie rodziców  przybyły do szkoły, aby zobaczyć i  zapoznać się  z wyposażeniem sal i placu zabaw, uczestniczyć w ciekawych zabawach integracyjnych, plastycznych, muzycznych i ruchowych. Dzieci z obu grup przedszkolnych przygotowały krótki program artystyczny w którym zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. Następnie głos zabrała p. dyrektor Bożena Kowalczuk i Wójt Gminy Rudka Marcin Gawrysiak zwracając szczególną uwagę na to , że edukacja dzieci od najmłodszych lat przynosi duże efekty i wpływa na ich wszechstronny rozwój. Były wspólne zabawy i zajęcia plastyczne w których pomagali rodzice. Radości nie było końca. Goście z uśmiechem na twarzy, a niektórzy z tęsknotą w oczach opuszczali przedszkole. To był bardzo miły, wesoły i pełny wrażeń dzień. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i wręczeniem drobnych upominków dla najmłodszych.

R. Gawrysiak