Ogłoszenie

 

Drodzy Rodzice !

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce informuje, że nie otrzymaliśmy od nikogo zgłoszenia o potrzebie opieki nad dzieckiem w okresie przerwy świątecznej. Wychodząc z założenia, że taka potrzeba może pojawić się niespodziewanie informuję, że zdecydowaliśmy otworzyć świetlicę szkolną przez wszystkie dni robocze od 22.12.2014r.

do 05.01.2015r. od godz. 8.00 do 15.00 z wyjątkiem 24.12.2014r. (dzień wigilijny).

W świetlicy będą pełnili dyżury nauczyciele, którzy w razie potrzeby poprowadzą z dziećmi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zapraszamy.

 

                                                       Z wyrazami szacunku

                                                       i życzeniami, pięknych, zdrowych

                                                     pełnych ciepła rodzinnego i miłości Świąt.

                                                     Danuta Elżbieta Kresso

uwaga rodzice