Bezpieczeństwo na wsi

 

7 października gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela KRUS  w Bielsku Podlaskim p. Marka Markiewicza, który wygłosił  prelekcję „Chroń zdrowie, pracuj bezpiecznie”. Prowadzący mówił na temat wypadków, jakie zdarzają się na wsi w czasie zabaw i prac w gospodarstwach rolnych. Najwięcej wypadków jest w czasie żniw, bo to okres szczególnie wytężonej pracy, związanej z obsługą sprzętu rolniczego, zbiorem i transportem płodów rolnych. Niestety, co jakiś czas słyszymy w mediach, że ofiarami tych  tragicznych zdarzeń są również  dzieci. W czasie wykładu  połączonego z prezentacją uczniowie dowiedzieli się, czego nie mogą  samodzielnie robić w gospodarstwie, jeśli chcą  uniknąć tych przykrych sytuacji.
Spotkanie zakończyło się filmem edukacyjnym o bezpieczeństwie na wsi, po którym uczniowie klas starszych napisali test ze znajomości omawianych zagadnień.
Pan Markiewicz zachęcał uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi”.

B. Gałecka