Konsultacje  dla  uczniów!

1 czerwca 2020 roku  rozpoczynają się konsultacje z nauczycielami uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce.

Konsultacje  będą odbywały  się według ustalonego harmonogramu. Harmonogram konsultacji  znajduję się na stronie szkoły. Rodzice i uczniowie zobowiązani są  zapoznać się z  Procedurą  dotyczącą warunków i organizacji konsultacji dla uczniów  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce.

Uczniowie zgłaszający się na konsultację muszą mieć podpisane oświadczenie przez rodziców. Na konsultacje możemy umawiać się z nauczycielami osobiście.

Bożena Kowalczuk – dyrektor szkoły