Sukces naszego ósmoklasisty w konkursie „Moja rola”

 

Dnia 16.06.2021 r. odbyło się oficjalne podsumowanie wyników  regionalnego konkursu o tematyce rolniczej  „Moja rola”, którego organizatorem był Zespół Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce.

Celami konkursu były: rozwijanie zainteresowań i zdobywanie rolniczej wiedzy branżowej, pobudzenie twórczego myślenia i pomysłowości, kształtowanie postawy uczciwej rywalizacji oraz rozbudzenie kreatywności, a także aktywizacja społeczności szkolnej w czasie kształcenia zdalnego.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z naszego regionu. Uczestnicy mieli do wykonania dwa zadania.
Pierwszym zadaniem uczestnika było prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z wpisaniem poprawnego hasła głównego, które utworzyły  litery z zaznaczonych pól. Po wykonaniu zadania uczestnik powinien wykonać fotografię rozwiązanej krzyżówki. Drugim zadaniem uczestnika było  przygotowanie komiksu nawiązującego do tematyki hasła głównego z krzyżówki i sfotografowanie go w sposób umożliwiający jego ocenę wg. podanych niżej kryteriów. Komiks
w formacie A4, zawierający min. 3 obrazki z krótkimi komentarzami, mógł być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa oraz inne techniki czytelne plastycznie. Technika wykonania prac powinna odpowiadać zasadom tworzenia komiksu.

Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział dwoje uczniów klasy ósmej, to jest: Małgorzata Stankiewicz i  Bartłomiej Marciniak, który zajął III miejsce. Uzyskany  sukces  świadczy  o wysokich walorach artystycznych pracy wykonawcy. Podczas oficjalnego podsumowania wyników, które odbyło się
w ZSCKR im. Krzysztofa  Kluka w Rudce  zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Bartłomiej Marciniak otrzymał nagrodę z rąk pani Dyrektor Moniki Godlewskiej podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Gratulujemy  uzyskanych wyników i życzymy  wielu sukcesów w przyszłości.

                                                                                                                  Joanna Fronc