Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

 
,Prawda to bowiem wiecznie żywa, że poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem najistotniejszą, najbardziej podstawową wartością w jego pracy jest jego Człowieczeństwo”. Nieco później niż zazwyczaj, 4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024 od uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudce. Uroczystość zaszczycili swą obecnością Pan Marcin Gawrysiak-Wójt Gminy Rudka, Ksiądz Tadeusz Czyżak-Proboszcz naszej parafii, Ks. Jarosław Wojasiński – proboszcz parafii Niemyje Nowe, Pani Paulina Kujawska-Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Martyna Puchacz- Skarbnik Rady Rodziców, Pani Barbara Wasilewska -Zastępca Przewodniczącej KGW Róża w Rudce, Pani Izabela Zapisek – Przewodnicząca KGW w Olendach, dzieci, uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Na początku wszyscy odśpiewali hymn Polski i minutą ciszy uczcili pamięć o 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie uczeń kl. VII Karol Puchalski przeczytał wiersz A. Słonimskiego pt. ,,Alarm”. Pani dyrektor nawiązała do II wojny światowej, która zniszczyła spokojne, radosne, codzienne życie i podkreśliła, że mamy wielkie szczęście, żyjemy w wolnym kraju i rozpoczynamy nowy rok szkolny. Jaki on będzie, to zależy od nas, w tej chwili wszyscy mamy czyste, niezapisane białe kartki i trzeba bardzo się starać, żeby je jak najładniej zamalować lub zapisać, o czym pięknie powiedział ks. Artur Żandarski w głoszonym Słowie Bożym podczas Mszy Świętej. Pani dyrektor przedstawiła zdania, jakie czekają nas w nowym roku szkolnym i powiedziała, że we współpracy z organem prowadzącym, społecznością rudzką, kadrą pedagogiczną, pracownikami obsługi, uczniami i rodzicami poradzimy sobie z tymi wyzwaniami. Przedstawiła wychowawców: grupa 0A- pani Wioleta Wasilewska, 0B- Renata Gawrysiak, kl. 1- p. A. Półtorak-Gieros, kl.2-Urszula Niemyjska, kl. 3-Antonina Koc, kl. 4- Grzegorz Sokołowski, kl. 5 -Joanna Fronc, kl.6-Małgorzata Olszewska, kl. 7-Wiesława Golińska, kl. 8-Janina Smolarczuk. Przeczytała fragmenty listu od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka:,, Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice…Jest dla mnie ważne, byście wchodzili w przyszłość wyposażeni w wiedzę, otwarci na potrzeby drugiego człowieka, gotowi nieść pomoc sobie i innym w sytuacjach zagrożenia oraz świadomi najistotniejszych dla naszej Ojczyzny wartości…” oraz fragmenty listu Posła na Sejm Jarosława Zielińskiego.
Głos zabrał również Pan Marcin Gawrysiak – Wójt Gminy Rudka, który życzył, by rok szkolny 2023/2024 przyniósł wszystkim liczne sukcesy oraz osiągnięcia edukacyjne, społeczne i osobiste. Życzenia cierpliwej, wytrwałej i owocnej pracy przekazała także pani Paulina Kujawska -Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców.
Pani dyrektor podziękowała za odprawienie Mszy świętej ks: Tadeuszowi Czyżakowi, ks. Jarosławowi Wojasińskiemu, oprawę liturgii i dekorację Pani Antoninie Koc, Pani Janinie Smolarczuk, opiekę nad pocztem sztandarowym Panu Grzegorzowi Sokołowskiemu, za pracę podczas przyjęcia Rowerymki, wyjazdów wakacyjnych, festynu zaangażowanym nauczycielom oraz pracownikom szkoły i zaprosiła na spotkanie z wychowawcami. W szatniach na uczniów klas 5-8 czekają nowe szafki. I tak nowy rok szkolny został rozpoczęty, bo: ,,Ważne są
tylko te dni, których jeszcze nie znamy…”