Ostatnia wycieczka klasy VIII

 

21.06.br. klasa VIII pod opieką wychowawczyni pani Barbary Kozłowskiej i pani dyrektor Moniki Godlewskiej wyjechała na wycieczkę do Muzeum Treblinka – na miejsce upamiętnienia  tysięcy ofiar, które zginęły z rąk niemieckich nazistów w obozie pracy i obozie zagłady.

Uczniowie dowiedzieli się, że  obóz pracy został założony już w 1941 roku i mogły do niego trafić osoby nawet ze zwykłej łapanki, natomiast obóz zagłady został utworzony w ramach akcji „Reinhardt”; prowadzono w nim eksterminację ludności żydowskiej. Niemcy kierowali do niego przede wszystkim transporty z gett w okupowanej Polsce, w tym z getta warszawskiego. Ponadto w Treblince mordowano Żydów austriackich, czeskich, greckich, jugosłowiańskich, niemieckich i słowackich oraz Romów i Sinti. Ofiary zabijano w stacjonarnych komorach gazowych przy użyciu gazów spalinowych.

Z transportów wyłączano niewielką liczbę Żydów, przede wszystkim fachowców oraz młodych mężczyzn, których następnie zatrudniano w komandach pracujących na terenie obozu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Więźniowie – docelowo również skazani na śmierć – byli narażeni
na głód, choroby oraz bestialstwo strażników. Z czasem w Treblince zawiązała się obozowa konspiracja. 2 sierpnia 1943 roku w obozie wybuchło powstanie, w którego trakcie zbiegło około 400 więźniów (blisko siedemdziesięciu przeżyło wojnę).

Liczba ofiar Treblinki sięgnęła prawdopodobnie ok. 800 tys. osób. Był to największy ośrodek zagłady w Generalnym Gubernatorstwie, a zarazem drugi po Auschwitz-Birkenau w okupowanej Europie.

Wraz z przewodnikiem  przeszliśmy trasę od miejsca, gdzie przyjeżdżały transporty więźniów wzdłuż symbolicznego toru kolejowego i słupów wyznaczających granicę obozu do pomnika Ofiar Obozu Zagłady i płyty symbolizującej palenisko. Wśród kamieni -nagrobków znaleźliśmy  kamień symbolizujący ofiary z Brańska i głaz upamiętniający Janusza Korczaka i dzieci z warszawskiego Domu Sierot.

Ponieważ było prawie 30 o C, uczniowie przejechali autokarem „Czarną Drogą” do obozu Treblinka I, gdzie  obejrzeli żwirownię, w której pracowali więźniowie i teren obozu. Hitlerowcy zdążyli pozacierać dowody zbrodniczej działalności, ale ślady po barakach pozostały. Pobyt na  terenie  obozu Treblinka I został zakończony przy miejscu straceń. Przed powrotem do szkoły uczniowie obejrzeli jeszcze ekspozycję  w budynku muzeum.

„Nigdy więcej”-mówi napis na bloku skalnym przy pomniku Ofiar Obozu  Zagłady. Temu przesłaniu służy właśnie. wycieczka uczniów klasy VIII z Rudki.