Nagrodzeni w konkursie „Patron w wierszu i obrazie – tworzę z rodzicamiI”

 

8 czerwca 2021 r. odbyła się uroczystość podsumowania IX edycji Konkursu Literacko – Plastycznego dla Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II „Patron w wierszu i obrazie – Tworzę z rodzicami”, którego organizatorem była  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była rodzina, któremu przyświecały słowa Ojca świętego „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu

Konkurs adresowany był do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz rodziców z terenu województwa podlaskiego tworzących Podlaską Rodzinę Szkół Jana Pawła II oraz wszystkich chętnych, którym bliskie są przesłania Ojca Świętego. Uczestnicy przygotowywali wspólnie z rodzicami wiersz związany z Janem Pawłem II rozwijający słowa Ojca Świętego „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” oraz ilustrację do wiersza.

Na konkurs wpłynęło 28 prac z 6 szkół. Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 10 uczniów: siedmiu z klas I-III, VI i VIIA oraz troje dzieci z oddziału przedszkolnego OB. Dwie uczennice z klasy VIIA – Natalia Skowrońska i Małgorzata Skowrońska zostały laureatkami konkursu, troje uczniów Kinga Iwańczuk z oddziału przedszkolnego OB, Eliza Baranowska z klasy II i Bartłomiej Niemyjski z klasy VI zostali w nim wyróżnieni. Zarówno laureaci,
jak i osoby wyróżnione otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i dyplomy uczestnictwa.
Każdy uczestnik otrzymał od Biskupa Drohiczyńskiego obrazek Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, a szkoły uczestniczące w konkursie otrzymały publikację zawierającą prace laureatów.

Przed oficjalnym rozdaniem nagród uczestnicy i zebrani goście wysłuchali montażu słowno-muzycznego poświęconego Ojcu Świętemu w wykonaniu uczniów szkoły organizującej konkurs.

Dziękujemy Rodzicom naszych uczniów za współtworzenie z dziećmi wierszy i prac plastycznych według zasad konkursu.

Krystyna Kuczyńska