Informacje dla uczniów klasy VIII

 
Harmonogram dowozu dla VIII klasy w dniach 25-27 maja 2021 r.

Szmurły-7.10
Olendy-7.15
Lubieszcze-7.20
Koce Borowe-7.30
Niemyje-7.32
Mień-7.40
Odwozy: godzina 11.15

1.Uczniowie przyjadą ok.7.50 każdego dnia, a miejscowi przychodzą na 8.15.

2.Przy wchodzeniu do szkoły oraz do sali gimnastycznej obowiązują maseczki, dezynfekcja ręce oraz zachowanie dystansu 1,5 m.

3. Urządzenia telekomunikacyjne i rzeczy osobiste należy zostawić w koszulkach w sali przy wejściu-kl.VIII.

4. Obowiązują niezbędne przybory, w tym przede wszystkim długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem,  a w przypadku egzaminu z matematyki –również linijka. Podczas egzaminu nie można pożyczać przyborów od innych uczniów.

5. Należy zabrać ze sobą legitymację lub inny dokument ze zdjęciem.

6. Numer stolika wylosuje członek zespołu.

7. Butelki z wodą stawia się na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

8. Najpierw uważnie trzeba przeczytać instrukcję, sprawdzić ilość stron, a potem kodować.

9.W trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

10. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

11. Po zakończeniu pracy z arkuszem będzie dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

12.  Język angielski (27 maja) w klasie matematycznej piszą uczniowie od nr 1-10, a w sali VII a od nr 11-18.