Chroń Ziemię! Międzynarodowy Dzień Ziemi!

 

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jak każde święto, także i to ma swoją historię. Otóż po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzono
w Stanach Zjednoczonych 22 kwietnia 1970 roku. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu otaczającego nas środowiska. Od tamtego czasu obchody tego święta stały się modne nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. Całą naszą planetę dotknął ten sam los – groźba zniszczenia naturalnego środowiska wskutek zanieczyszczenia powietrza, wód  i gleby. To cywilizacja, rozwój techniki
i przemysłu zagroziły środowisku, w którym żyjemy. Człowiek przez wiele wieków wykorzystywał środowisko w sposób niekontrolowany. Nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji, jakie wynikną z jego egoistycznej postawy wobec przyrody. Człowiek, naginając przyrodę do swoich potrzeb zapomniał, że jest jej cząstką i nie może żyć bez niej, ani poza nią. W obecnym świecie, kiedy zatruwamy, a przez to niszczymy nasze środowisko, coraz trudniej nam znaleźć miejsce
o czystym powietrzu, wodzie i glebie. Musimy zatem nauczyć się dbać o środowisko, w którym żyjemy, musimy chronić naszą przyrodę – rośliny, zwierzęta
i wszystko, co nas otacza.

„Uczmy się od dziś, jak mądry jest liść, jak mądre są pszczoły i zioła,

I ćwiczmy na słuch, by poznać bez słów, gdy pąk o ratunek woła.

Ratujmy na świat od klęsk ludzkich plag na ziemi, w powietrzu i w wodzie.

Stwórzmy bratni krąg z czystych serc i rąk, pomóżmy bezbronnej przyrodzie.”

Ziemia nasza jest cudownym miejscem zamieszkania. Człowiek powinien być mądrym i dobrym królem przyrody. Ludzie, zwierzęta i drzewa, żyją pod jednym niebem, ogrzewają ich promienie wspólnego słońca i żywią się owocami tej samej Matki – Ziemi.

Przy okazji Dnia Ziemi każdy powinien się zastanowić, co zrobić, aby chronić Ziemię – nasz wspólny dom, ponieważ JEDNA JEST ZIEMIA a JEJ LOS JEST NASZYM LOSEM.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Słowami wierszy, piosenek, w odpowiednio dobranej scenerii podkreślali, jak ważna jest troska o dobro Ziemi i jak należy postępować, aby chronić naszą planetę.

W obchody szkolnego Dnia Ziemi włączyli  się następujący uczniowie: Julia Czapska z kl. VI, Oliwia Klimiuk z kl. VI, Aleksandra Szmurło z kl. VI, Bartłomiej Niemyjski z kl.VI, Dawid Kwiatkowski z kl. VI, Natalia Skowrońska z kl. VII A, Emilia Szmurło z kl. VII A, Gabriela Piotrowska z kl. VII A, Natalia Gabryszewska z kl. VII A, Joanna Klimiuk z kl. VII B.

Dziękuję bardzo wszystkim młodym artystom za odwagę i piękne występy. Wyrazy podziękowania składam również Rodzicom, którzy wspomagali swoje pociechy w twórczej pracy i dołożyli wszelkich starań, aby uczcić Dzień Ziemi. Zachęcam do obejrzenia występów uczniów.

Joanna Fronc