230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3maja

 

„Witaj majowa jutrzenko
, Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie …”

Słowa znanej pieśni przypominają nam o kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Tegoroczną, 230 rocznicę obchodzimy w trudnych warunkach pandemii . Pamiętamy, że nasi przodkowie, zdając sobie sprawę z niedoskonałości dotychczasowego ustroju demokracji szlacheckiej, zdecydowali się na naprawę systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Doprowadzili oni do uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3 maja, która wprowadzała dziedziczną monarchię, znosiła liberum veto, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny.

Możemy być dumni z tego, że była to pierwsza w Europie i druga na świecie  (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesna konstytucja.
W przededniu tego święta uczniowie przypomnieli sobie na lekcjach historii najważniejsze założenia i okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Niektórzy z nich, bardziej zainteresowani tematyką historyczną (Zuzanna Szmurło z kl. V, Natalia Gabryszewska z kl. VII A, Małgorzata Stankiewicz
z kl. VIII, Gabriela Biesiada z kl. VII B, Dawid Kwiatkowski z kl.VI, Gabriela Piotrowska z kl. VIIA i Emilia Szmurło z kl. VII A), przygotowali plakaty z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Plakaty, umieszczone na specjalnej wystawie , zdobią teraz główny korytarz szkolny . Uczennice z klasy VII A ( Natalia Skowrońska, Małgorzata Skowrońska, Julia Bobel ) i VIII (Oliwia Koc) pokusiły się o uczczenie jubileuszowej rocznicy recytacją wiersza.

Słowa uznania dla aktywnych uczestników obchodów 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja!

Barbara Kozłowska