Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

 

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

 

28 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, poprzedzone tradycyjnie Mszą świętą odprawioną w Kościele Parafialnym w Rudce.

Odświętnie ubrana młodzież, jak również nasi najmłodsi uczniowie w skupieniu wysłuchali ostatnich w tym roku szkolnym słów pani Dyrektor, która w swoim przemówieniu podkreślała, że po całym roku wytężonej pracy wszyscy zasłużyliśmy na wypoczynek. Apelowała również, aby rozpoczynające się wakacje były czasem spędzonym bezpiecznie. Następnie do zebranych przemówił pan Wójt Andrzej Anusiewicz oraz przewodniczący Rady Rodziców-pan Sylwester Kowalczuk.

Dzień ten zapisał się szczególnie w pamięci klas III gimnazjum, który niejednokrotnie roniąc po cichu łezkę, opuszczali mury naszej szkoły. Zarówno uczniowie ostatniej klasy gimnazjum jak też szóstoklasiści zaprezentowali swój program artystyczny. Zostali też pożegnani przez młodszych kolegów i koleżanki.

Następnie pani Dyrektor rozdała świadectwa uczniom kończącym szkołę oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Na zakończenie pani Danuta Kresso pożegnała nauczycieli, którzy odchodzą z naszej szkoły po wieloletniej pracy. Podziękowała tez za trud, jaki włożyli w wypełnianie swoich obowiązków.