Podsumowanie akcji „BohaterON – włącz historię!”

 

Już po raz drugi uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję „BohaterON – włącz historię!”. W tegorocznej edycji ze względu na trudną sytuację epidemiczną w akcji wzięło udział niewiele  osób. Byli to uczniowie klasy I i II wraz z wychowawczyniami oraz uczniowie klasy VIII
pod opieką wychowawczyni pani Barbary Kozłowskiej. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach związanych z Powstaniem Warszawskim, podczas których przygotowali plakaty skierowane do uczestników tego wydarzenia. Akcja została przeprowadzona w październiku i zakończyła się przesłaniem
do Powstańców przygotowanych prac.

„BohaterON – włącz historię!” to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za aktywny udział w akcji i już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji za rok.