Ogłoszenie

 

Informacja o terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole  Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w roku szkolnym 2013/2014 znajduje się w zakładce Dokumenty szkolne