Nasza Mała Ojczyzna okiem obiektywu

 
Mieszkańcy Rudki i jej okolic są dumni z piękna otaczających ich krajobrazów. Przejawem zachwytu urokami natury był ich udział w konkursie fotograficznym pt. „Gmina Rudka oczami mieszkańców”.
Konkurs został zorganizowany przez  Wójta Gminy Rudka – Pana Marcina Gawrysiaka przy współpracy z Kierownikiem  Gminnej Biblioteki Publicznej, Panią Barbarą Kryńską.  Celem konkursu było zaprezentowanie piękna naszej Małej Ojczyzny za pośrednictwem obiektywu aparatu, a także pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców gminy Rudka. Zadanie każdego z uczestników polegało na wykonaniu czterech zdjęć przedstawiających  uroki naszych terenów. Do konkursu przystąpili między innymi uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce, to jest: Milena Puchacz – uczennica klasy VI, p. Joanna Fronc i p. Anna Kuzub. Uczestnicy pobudzili swoją wyobraźnię twórczą i aparatem obiektywu ujęli najpiękniejsze zakątki naszej gminy. Konkursowe zdjęcia przedstawiały różnorodne elementy oraz zjawiska przyrody. Prace wszystkich uczestników były piękne, budziły podziw
i cieszyły oko. Komisja konkursowa była pod wrażeniem i miała kłopot z wyłonieniem zwycięzców. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – p. Joanna Fronc, zdjęcie „Jesień u Ossolińskich”, II miejsce – p. Bartłomiej Paprocki, zdjęcie „Leśna droga w promieniach słońca”,
III miejsce – p. Daniel Safaryn, zdjęcie „Wieczorny spacer po Rudce”. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali docenieni i nagrodzeni.
  Uwieńczeniem konkursu jest wydanie kalendarzy na 2021 rok ze zdjęciami wszystkich uczestników. Te kalendarze stanowią wspaniałą pamiątkę,
a umieszczone w nich zdjęcia są doskonałą promocją naszej gminy.
Dziękujemy organizatorom za świetny pomysł i prace włożone w przebieg konkursu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom.
   

sdr