Dzień Kobiet w Gminie Rudka

 

,,Kobieta bowiem, właśnie poprzez poświęcanie się dla innych każdego dnia wyraża głębokie powołanie swego życia. Być może bardziej jeszcze
niż mężczyzna widzi człowieka, ponieważ widzi go sercem. Widzi go niezależnie od różnych układów ideologicznych czy politycznych. Widzi go w jego wielkości i w jego ograniczeniach, i stara się wyjść mu naprzeciw, oraz przyjść mu z pomocą. W ten sposób urzeczywistnia się w dziejach ludzkości podstawowy zamysł Stwórcy i na różne sposoby nieustannie ukazuje piękno — nie tylko fizyczne, ale nade wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzył
od początku człowieka, a w szczególności kobietę.”( św. Jan Paweł II)

Piękną gminą tradycją kultywowaną od wielu lat były uroczyste obchody Dnia Kobiet, w które angażowali się uczniowie naszej szkoły poprzez przygotowywanie programów artystycznych. Niestety, w tym roku z powodu pandemii Covid-19,  tradycyjne świętowanie jest niemożliwie. Dlatego nasze dzieci z klas 0A, 0B, I, II, III pod opieką wychowawczyń przygotowały bardzo piękne życzenia, recytacje, śpiewy i tańce, aby wszystkim kobietkom
i kobietom uczącym się, pracującym i mieszkającym w Gminie Rudka umilić ten dzień. Serdeczne dziękuję pani dyrektor Bożenie Kowalczuk, Pani Urszuli Niemyjskiej, Pani Antoninie Koc, Pani Renacie Gawrysiak i Pani Annie Półtorak-Gieros za piękne przygotowanie występów. Dziękuję również
Pani Wiolecie Wasilewskiej, Pani Antoninie Koc i Pani Krystynie Kuczyńskiej za przygotowanie dekoracji. Słowa podziękowania kieruję do naszego niestrudzonego kamerzysty i montażysty: Pana Teodora Niemyjskiego.

10 marca świętujemy Dzień Mężczyzn. Dlatego składam serdeczne życzenia na ręce Pana Wójta Marcina Gawrysiaka, Księdza Proboszcza Tadeusza Czyżaka, Księdza Wikarego Marcina Karpiesiuka, naszych nauczycieli: Pana Teodora Niemyjskiego, Pana Wiesława Susoła, Pana Grzegorza Sokołowskiego, Pana Grzegorza Samełki, wszystkich chłopców uczących się w naszej szkole i w szkole średniej, wszystkich Panów pracujących

i mieszkających w Gminie Rudka: dużo zdrowa, szczęścia, spełnienia marzeń, sukcesów w pracy zawodowej i powodzenia w życiu osobistym.
     Życzę miłego odbioru naszego programu artystycznego z okazji Dnia Kobiet obchodzonego 8 marca, bo przecież kobieta to ósmy cud świata.

                                                                                                                                Monika Godlewska-dyrektor szkoły