10. Imieniny Szkoły w Dzień Edukacji Narodowej

 

14 października był dla nas dniem wyjątkowym z co najmniej trzech powodów:  to Święto Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas I.

Świętowanie rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Świętej, którą sprawował nasz  katecheta ks. Tadeusz Czyżak. W homilii nawiązał do nauczania św. Jana Pawła II. Kluczowym  było słowo NAUCZYCIEL. Szczególnie w pamięci zapadło zdanie : Nauczyciela mówiącego mądrze uczniowie słuchają, a nauczyciela mówiącego głośno- słyszą. Na zakończenie Eucharystii  ks. proboszcz Andrzej Kiersnowski złożył  życzenia dyrekcji, nauczycielom i uczniom.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej, gdzie byliśmy świadkami ważnego wydarzenia: w poczet społeczności  szkolnej zostali  przyjęci bohaterowie ceremonii ślubowania na sztandar i pasowania na  uczniów klasy I szkoły podstawowej.  Po nich ślubowanie na sztandar szkoły złożyli najmłodsi gimnazjaliści.

Kolejna część poświęcona była  Patronowi Szkoły. Prowadząca –Dominika-rozpoczęła ją  od krótkiej charakterystyki  św. Jana Pawła II:
Wielki, ale pokorny.
Wymagający, a jednocześnie wyrozumiały.
Milczący wymownym milczeniem.
Srogi łagodnym spojrzeniem.
Jan Paweł II, święty, Papież, Polak,
Ludzki w swej świętości.

Piękne piosenki, recytacje, prezentacja, niezwykle wzruszająca pantomima- wszystko to wręcz zmusiło zgromadzonych do refleksji nad sensem  życia,  jego kruchością, wreszcie hierarchią wartości.

Pięknie złożyło się w tym roku, że Święto Szkoły obchodziliśmy w niezwykłym dniu- Dniu Edukacji Narodowej. Stąd potok ciepłych słów pod adresem nauczycieli  i niepedagogicznych pracowników szkoły popłynął najpierw z ust pani dyrektor  Danuty Kresso. Następnie głos zabrał pan wójt Andrzej Anusiewicz, a po nim pan przewodniczący Bogdan Kresso. Obaj nie szczędzili pochwał dla pracy i zaangażowania nauczycieli. W imieniu  rodziców  życzenia złożyła pani Małgorzata Kujawska.  Również uczniowie podziękowali swoim pedagogom.

To był wyjątkowy czas. Czas radości i wzruszenia. Czas wdzięczności. Czas  wyciszenia- bo taki też jest człowiekowi potrzebny.

Dziękujemy Gościom, którzy przyjęli  zaproszenie i  dzielili z nami radość: księżom pracującym w parafii Rudka, panu Wójtowi Gminy Rudka, panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rudka, panu Przewodniczącemu Rady Gminy, zaproszonym pracownikom Urzędu Gminy, przedstawicielce Rady Rodziców oraz siostrze Kryspinie, która zadbała o to, by liturgia ubogacona była śpiewem.

                                                                                                                                                    M. Fronc

DSCF4474 DSCF4488 DSCF4503 DSCF4507 DSCF4511 DSCF4516 DSCF4519 DSCF4526 DSCF4537 DSCF4544 DSCF4547 DSCF4563 DSCF4570 DSCF4578 DSCF4596 DSCF4604 DSCF4549 DSCF4620 DSCF4634