Zespół Szkół  im. Armii Krajowej w Brańsku zaprasza uczniów klas 8

 
W związku ze zbliżającym się naborem do klas I Liceum Ogólnokształcącego oraz do klas I Szkoły Branżowej I stopnia zachęcamy uczniów klas 8
i ich rodziców do zapoznania się z ofertą kształcenia Zespołu Szkół im. Armii Krajowej  w Brańsku.
Pragniemy też poinformować, iż z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, można zapoznać się z placówką, a także spotkać się z dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem i nauczycielami, którzy chętnie odpowiedzą
na wszelkie pytania.
Zainteresowane osoby zapraszam do wcześniejszego telefonicznego ustalenia  terminu na spotkanie.
Numer telefonu do szkoły 85 7375012.

Prezentacja Szkoły