Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 

Kolejny rok szkolny za nami. Jak zawsze, uroczystość poprzedziła dziękczynna Msza święta. Swoje słowo do dzieci skierował ks. płk Bogdan Radziszewski, który mówił o potrzebie bycia dobrym. Dalsza część uroczystości miała miejsce w hali szkolnej, gdzie zgromadziła się cała społeczność szkoły, zaproszeni goście: Wójt Gminy Rudka p. Marcin Gawrysiak, Kierownik GOPS-u p. Katarzyna Piotrowska, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Izabela Markowska, zaprzyjaźniona ze szkołą Siostra Cecylia Otoka oraz licznie przybyli rodzice wraz z maleńkimi pociechami. Po oficjalnej części: wprowadzeniu pocztu sztandarowego, odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówieniu  pani dyrektor, pana wójta oraz p. Markowskiej, głos zabrali  ósmoklasiści, dla których  był to ostatni dzień w naszej szkole. Słowa wdzięczności wyrażone w wierszach, piosenkach i scenkach skierowali do dyrekcji, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz do rodziców.  Uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły, po czym usłyszeli słowa pożegnania z ust  koleżanek i kolegów z klasy VII. Na to, co przed nimi, otrzymali w prezencie  miodek, by osładzał szczególnie trudne chwile.

Najbardziej wyczekiwanym momentem był ten, gdy pani dyrektor wręczyła nagrody książkowe uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem. Nagroda Dyrektora Szkoły powędrowała do Natalii Skowrońskiej. Tradycyjnie, swoje nagrody za najwyższe wyniki w nauce wręczył najlepszym uczniom pan wójt.

Cieszymy się z tych osiągnięć, nagrodzonym gratulujemy!

Z hali uczniowie przeszli do  klas, gdzie spotkali  z wychowawcami, by odebrać świadectwa, pożegnać się na czas wakacji. Oby to był czas pełen miłych wrażeń, ciekawych przygód, ale przede wszystkim czas bezpieczny. Warto byłoby wrzucić książkę do plecaka…, bo jak mówiła Wisława Szymborska Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

M. Fronc