Pożegnanie klasy VIII.

 

Kolejny rok szkolny za nami. Jednak ten, który się skończył nie był podobny do innych. W związku z pandemią koronawirusa, w trosce o zdrowie uczniów i nauczycieli w wielu szkołach uroczyste zakończenie nie miało miejsca. W naszej szkole uczniowie mieli okazję spotkać się ze swoimi wychowawcami w klasach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności po to, aby osobiście odebrać świadectwa promujące ich do następnych klas. Wszystko przebiegało sprawnie bez żadnych zakłóceń. O godzinie 11.00 na sali gimnastycznej odbyło się bardziej oficjalne spotkanie, pożegnanie ósmoklasistów. Na uroczystość przybyli zaproszeni: p. wójt Marcin Gawrysiak, ks. proboszcz Tadeusz Czyżak oraz nauczyciele uczący w klasie ósmej, nieliczni rodzice i siódmoklasiści. Zasłaniając twarze maseczkami i w odpowiednich odstępach wszyscy zajęli bezpieczne miejsca.

Pani dyrektor B. Kowalczuk rozpoczęła uroczystość, następnie przemawiali goście, uczniowie dziękowali dyrekcji i nauczycielom. Siódmoklasiści przekazali swoim starszym koleżankom i kolegom drobne upominki. Następnie p. dyrektor rozdała uczniom świadectwa i nagrody tym, którzy  szczególnie na nie zasłużyli. W tym roku nagrodę dyrektora za wyniki i godne reprezentowanie szkoły na różnych szczeblach i w różnych dziedzinach otrzymała Gabriela Polit. Stało się już tradycją, że rodzice uczniów docenionych przez dyrektora otrzymują list gratulacyjny. Kolejnym miłym akcentem są nagrody wójta gminy Rudka dla uczniów z najwyższymi średnimi. W tym roku nagrody takie otrzymali Gabriela Polit z kl. 8, Jakub Klimiuk z kl. 7, Natalia Skowrońska z kl. 6a, Gabriela Biesiada z kl. 6b, Bartłomiej Niemyjski z kl. 5 oraz Maja Szendomierska z kl. 4. Uczniowie z pewnością się ucieszyli i z godnością przyjęli podarunki. Natomiast pan wójt pogratulował i zachęcił prymusów do osiągania dalszych sukcesów.
Po krótkim podsumowaniu  pani dyrektor zakończyła uroczystość.

 Z pewnością będzie to niezapomniane zakończenie, ponieważ takiego jeszcze nie przeżywaliśmy. Dla ósmoklasistów podwójnie szczególne, ze względu na COVID-19 i to, że już stali się absolwentami naszej szkoły. Życzymy im wielu sukcesów, nowych wyzwań i życzliwych przyjaciół. Pozostałym uczniom, życzymy przede wszystkim zdrowych, bezpiecznych ale też udanych i ciekawych wakacji. Nauczycielom i dyrekcji życzymy zasłużonego wypoczynku, oderwania się na chwilę od trudów codziennej pracy, w tym roku niezwykle trudnej i  wymagającej podwójnego zaangażowania. Wszystkim jeszcze raz miłych wakacji i miejmy nadzieję powrotu do normalnej szkoły we wrześniu.  

Do zobaczenia.