Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

To zakończenie roku szkolnego, podobnie jak ostatnie miesiące, wyglądało zupełnie inaczej niż wszystkie dotychczasowe. Ze względu na epidemię koronawirusa nie odbyła się uroczystość dla całej społeczności szkolnej.

26 czerwca br. wychowawcy spotkali się ze swoimi podopiecznymi w klasach ( oczywiście, z zachowaniem reguł reżimu sanitarnego). Wręczyli dzieciom świadectwa i nagrody. Uroczyste zakończenie roku szkolnego mieli tylko ósmoklasiści, którzy zebrali się w hali sportowej, gdzie z rąk pani dyrektor Bożeny Kowalczuk odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Na zaświadczenia będą musieli poczekać do 31 lipca. Najlepsi oraz najbardziej zaangażowani w życie szkoły otrzymali nagrody. Nagroda Dyrektora Szkoły, a także Nagroda Wójta Gminy Rudka trafiła do Gabrysi  Polit, która osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce i godnie reprezentowała szkołę w wielu konkursach. Gratulujemy serdecznie!  Jak pisał poeta Emil Oesch „Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach” i Gabrysia najlepiej o tym wie.

Ósmoklasiści usłyszeli mądre,ciepłe słowa z ust pani dyrektor oraz  pana wójta, który przypomniał, że każdy jest kowalem swojego losu, a także księdza proboszcza Tadeusza Czyżaka, który mówił o potrzebie dawania pięknego świadectwa w dalszym życiu. Wszyscy przemawiający złożyli absolwentom najlepsze życzenia. Starszych kolegów  pożegnali uczniowie klasy VII i podarowali im ku pamięci myśl naszego Patrona widniejącą przy Jego popiersiu: „W was jest nadzieja, ponieważ wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do was należy”.

Były również  słowa wdzięczności skierowane przez uczniów klasy ósmej do dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej.

Podczas tej uroczystości pan wójt Marcin Gawrysiak wręczył też swoje nagrody najlepszym uczniom z klas IV- VII.   Gratulujmy wszystkim nagrodzonym.

    Zakończył się rok szkolny pełen wyzwań. Czas na zasłużony odpoczynek.