Wyjazd do Białegostoku

 

Dnia 24.10.2018r. uczniowie klas VII i VIII wyjechali do Białegostoku na spotkanie edukacyjno – szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska pt. „Zielona Polska”. Program zawierał dwie części: edukacyjną i edukacyjno – rozrywkową. Część edukacyjną prowadził przyrodnik, dziennikarz telewizyjny p. Gerard Sawicki. Przedstawiona przez niego prezentacja uwzględniała zagadnienia  z zakresu ochrony środowiska, między innymi główne zagrożenia środowiska, historię ochrony przyrody oraz wiele innych ważnych treści. W części edukacyjno – rozrywkowej wystąpił zespól Andre, który okazał się wielką atrakcją.
Wyjazd był bardzo udany, a uczniowie zadowoleni. Po prostu, przyjemne z pożytecznym.

Joanna Fronc