Wycieczka do Muzeum Ikon w Supraślu

 

25 października br. uczniowie klasy piątej odwiedzili Muzeum Ikon w Supraślu, znajdujące się w pomieszczeniach prawosławnego klasztoru.

Obejrzeli bogatą kolekcję ikon oraz odbyli zajęcia edukacyjne, podczas których wykonywali pracę plastyczną zgodnie z zasadami, według których postępują artyści piszący ikony.

Wycieczka  miała szeroki zakres edukacyjny, zawierała bowiem elementy geografii, historii, plastyki i religii.

B. Kozłowska