Udział w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

 

 W listopadzie zakończyliśmy realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, którego głównymi celami  było:
– upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
– nabywanie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
– profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy,
– objęcie projektem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
– edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
W projekcie brało udział 18 uczniów z  klasy drugiej i trzeciej. Uczniowie wyjeżdżali raz w tygodniu na basen do Wysokiego Mazowieckiego. Łącznie odbyło się 20 godzin nauki pływania.

Uczniowie skorzystali z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania oraz  możliwości rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach  na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku też będzie możliwość skorzystania z takiej formy zajęć.

A. Koc