Uczniowie klasy ósmej poznają gry wydane przez IPN

 

14.12.2022r. uczniowie klasy VIII byli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, gdzie edukatorzy Instytutu Pamięci Narodowej: Adriana Pływaczewska, Anna Kamińska, Marzena Zieziula oraz Paweł Murawski zagrali w gry wydane nakładem Wydawnictwa IPN i przedstawili historyczną narrację🇵🇱🇵🇱, wokół których rozgrywają się ich fabuły. Młodzież bardzo zaangażowała się w przygotowane dla nich zadania, a przy okazji miała możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną📝📚📝 szkoły średniej. Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę, Pani Dyrektor Joannie Nietupskiej🌹 za zaproszenie, Pani Wicedyrektor Helenie Warmijak🌹, Pani Małgorzacie Fronc🌹 i nauczycielom ZS CKR🌹 za opiekę nad uczniami Mamy też kontakt do osób, z którymi być może uda się kilka fajnych zajęć u nas zorganizować.