Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

 

W dniach 20-22 kwietnia 2022 r. w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia pod hasłem: „Twoje zdrowie w Twoich rękach”.

Pierwszemu dniu przewodziło hasło: „Prześlij życzliwość”

Uczniowie klas I – VIII przystąpili do konkursu plastycznego ph. „Prześlij życzliwość”. Celem konkursu było promowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec dzieci z innych państw, w tym uchodźców oraz kształtowanie okazywania szacunku i życzliwości. Konkurs polegał na zaprojektowaniu pocztówki w formacie A5 z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

Te same prace wezmą udział w konkursie organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy współudziale komend miejskich/powiatowych Policji garnizonu podlaskiego.

W grupach przedszkolnych nauczyciele czytali bajki i opowiadania dotyczące życzliwości, przyjaźni, empatii o tym, że warto być dobrym i pomagać innym.

Uczniowie klas I – III wzięli udział w warsztatach  nt. „Odpowiedzialne korzystanie z sieci, czyli jak bezpiecznie korzystać z Internetu”, po których odbyła się część ćwiczeniowa o tej samej tematyce.

Drugi dzień przebiegał pod hasłem: „Bezpieczni w Sieci. Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

W tym dniu gościliśmy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z Bielska Podlaskiego. Panie policjantki omówiły z uczniami klas IV-VIII zagadnienia związane z przestępczością w Internecie, a także sankcje prawne wobec osób stosujących cyberprzemoc.

W ramach edukacji prawnej odbyło się spotkanie uczniów klas IV – VIII  z  pedagogiem szkolnym na temat: „Demoralizacja i odpowiedzialność prawna nieletnich”. W każdej klasie obok tablicy została umieszczona definicja „DEMORALIZACJA” jako przypomnienie czynów zagrożonych demoralizacją.

Hasło przewodnie trzeciego dnia to:
Twoje zdrowie w Twoich rękach! Podsumowanie Tygodnia Profilaktyki”.

Uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w warsztatach  nt. „Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki – profilaktyka”.

W ramach pedagogizacji Rodziców,  na najbliższej wywiadówce, odbędzie się prelekcja nt. „Depresja i samobójstwa wśród dzieci. Jak pomóc, kiedy nie jest jeszcze za późno?”

Uczniowie z klas IV – VIII,  pod opieką  p. Joanny Fronc, zaprezentowali przedstawienie „Moja Ziemia”.

W konkursie plastycznym I miejsca zajęli: Eliza Baranowska z kl. III i Oskar Bańkowski z kl. I; II miejsca zajęli: Łukasz Kryński i Lena Anusiewicz z kl. III, a III miejsca – Miłosz Niemyjski z kl. I, Kacper Trusiak z kl. II i Karolina Kryńska z kl. III. Za aktywny udział w konkursie plastycznym wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, a zaproszeni goście podziękowania.

Sponsorem nagród oraz warsztatów profilaktycznych zakupionych w Polskim Centrum Profilaktyki w Krakowie była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Rudce, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z Bielska Podlaskiego oraz Wychowawców klas  za aktywne wsparcie tegorocznych obchodów Szkolnego Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

Szkolny Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia został przygotowany przez pedagoga szkolnego i panią Joannę Fronc.

K. Kuczyńska