Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych

 

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – pod takim hasłem odbyły się obchody Tygodnia Profilaktyki Chorób Zakaźnych w naszej szkole. Działania w tym zakresie zostały realizowane w dniach 12 – 30. 09.2022r. Profilaktyka chorób zakaźnych jest niezwykle ważna z uwagi na bardzo szybkie ich szerzenie się. Obejmuje wiele działań mających ograniczyć rozprzestrzenianie się czynnika zakaźnego, w tym m.in. szczepienia ochronne, higienę osobistą czy dezynfekcję sprzętu medycznego.

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych miał na celu uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony, co stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwalej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.

15.09.2022r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli nauczycieli oraz uczniów  klas I i III TŻiUG, którzy  zaprezentowali prezentację multimedialną oraz bajkę profilaktyczną pt.” Jak Kazio zaczął dbać o zdrowie”.

W dniach 12 – 18.09.2022r. w każdej klasie odbyły się lekcje godziny wychowawczej, podczas których wychowawcy przekazali uczniom niezbędną wiedzę na temat profilaktyki chorób zakaźnych. 27.09.2022r. uczniowie klasy czwartej gościli na lekcji przyrody pielęgniarkę szkolną, która przekazała kompendium wiedzy na temat chorób zakaźnych oraz sposobów zapobiegania im, w tym znaczenia szczepień ochronnych. Podkreślono również wagę zdrowego stylu życia, a głównie właściwego odżywiania się, uprawiania sportu i unikania używek. Wykonano także  plakaty oraz gazetkę szkolną uwzględniającą powyższe zagadnienia.

Dziękuję  Pani Dyrektor, wszystkim  nauczycielom oraz uczniom zaangażowanym w realizacje działań prozdrowotnych w ramach obchodów Tygodnia Profilaktyki Chorób zakaźnych.

Joanna Fronc