Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce – współorganizatorem gminnych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

 

11 listopada br. w kościele parafialnym w Rudce o godz. 12.00 odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny. Przed mszą – dla zaznaczenia wyjątkowości wydarzenia – kilka uczennic przypinało zmierzającym do kościoła mieszkańcom wstążki w narodowych barwach.

Podczas mszy, po wystąpieniu Wójta Gminy Rudka, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali mieszkańcom parafii montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej: z  przejęciem wyrecytowali rzadko  słyszane wiersze, perfekcyjnie zaśpiewali nowe patriotyczne piosenki.

Po mszy, wraz z innymi delegacjami, trójka naszych uczniów złożyła wieniec pod Kamieniem Pamięci poświęconym rocznicy Odzyskania Niepodległości prze Polskę.

Ta ważna uroczystość była finałem szeregu działań podjętych przez naszą szkołę dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

A było ich niemało: biało-czerwony tydzień, kiedy wszyscy uczniowie nosili własnoręcznie wykonane biało-czerwone kotyliony, dekoracje okien w barwach narodowych, w każdej klasie gazetki ścienne nawiązujące do wydarzeń sprzed stu lat, wystawka „Życie codzienne  w niepodległej Polsce” w klasie VI oraz śpiewanie pieśni patriotycznych na lekcjach historii.

Odbyły się konkursy: konkurs plastyczny i recytatorski pod hasłem „Dla Ciebie, Polsko”, Szkolny Konkurs Wiedzy o Polsce „Polska Moja Ojczyzna”, konkurs na prezentację „Twórcy Niepodległości” oraz konkurs na album „Drogi do niepodległości 1795-1918”, 10 października br. uczniowie posadzili przy szkole Dąb Niepodległości”(sadzonkę podarowało Nadleśnictwo Rudka).
Celem w/w działań był wzrost świadomości patriotycznej wśród uczniów, poznanie przez uczniów przykładów najpiękniejszych postaw Polaków XX wieku, które mogą być wzorami do naśladowania w pracy, nauce i życiu codziennym współczesnego człowieka, wzbogacenie wiedzy na temat dróg Polaków do niepodległości oraz nabycie kompetencji społecznych ,takich jak komunikacja i współpraca w grupie, rozwinięcie przedsiębiorczości i kreatywności oraz integracja zespołów klasowych.

B. Kozłowska