ŚWIĘTO SZKOŁY W ROKU KANONIZACJI PATRONA

 

Już  po raz ósmy świętowaliśmy rocznicę  nadania imienia naszej szkole, po raz  trzeci-  rocznicę nadania i poświęcenia sztandaru, ale to świętowanie miało charakter wyjątkowy. Pochylaliśmy się nad postawą i nauczaniem naszego Patrona Jana Pawła II, o którym z  radością możemy już  mówić  „ Święty”.   O godzinie 9.00 udaliśmy  się  na Mszę świętą,  podczas której dziękowaliśmy Bogu za takiego Patrona i prosiliśmy o to,  by wypraszał  wszelkie  potrzebne  łaski całej społeczności szkolnej. Dalsza część uroczystości odbywała się już w szkole. Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych, po czym głos zabrał Pan Wójt Andrzej Anusiewicz. Przypomniał, jak przed ośmioma laty po wielu staraniach szkoła otrzymała imię Jana Pawła II. Ksiądz Proboszcz Andrzej Kiersnowski  wspominał wydarzenia sprzed 36 lat, kiedy Papieżem został Polak- kardynał Karol Wojtyła. Potem głos zabrali uczniowie, by wyrazić wdzięczność Patronowi Szkoły- Świętemu Janowi Pawłowi II. Część artystyczna wyraźnie nawiązywała do  hasła tegorocznego Dnia Papieskiego: „ Jan Paweł II- Świętymi Bądźcie!”. Na pytanie:  „Czy świętość jest dla ludzi młodych, czy jest czymś na nasze czasy?”, młodzież odpowiedziała twierdząco, przywołując przykład  pięciu poznańskich chłopaków, którzy niczym nie różnili się od swoich rówieśników, poza tym, że potrafili godnie, zwycięsko przejść  okres  próby. Jan Paweł II ogłosił ich błogosławionymi. Refleksji na temat świętości towarzyszyły piękne piosenki w wykonaniu chóru szkolnego.  W drugiej części uroczystości byliśmy świadkami jakże ważnego wydarzenia- ślubowania uczniów klas I. W tym roku było  ich wyjątkowo  dużo, gdyż mamy dwie klasy I szkoły podstawowej i  klasę I gimnazjum.  Pierwszoklasiści przyjęli na siebie obowiązki wynikające z faktu bycia uczniami  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce.  Podczas uroczystości gościliśmy przedstawiciela  Banku Spółdzielczego w Brańsku- Panią Teresę Zawadzką, która wręczyła uczniom klas I SP książeczki oszczędnościowe i upominki. Pięknie mówiła też o postaci naszego Patrona i zobowiązaniach z tego wynikających. Trzecia część uroczystości poświęcona była obchodom Dnia Edukacji Narodowej. Najpierw uczniowie wyrazili swoją wdzięczność nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.  Potem Pani Dyrektor złożyła życzenia swoim pracownikom. Podkreśliła przy tym, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach. Z kolei  głos zabrał Pan Wójt, a po nim Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Marciniak. Padło wiele ciepłych słów pod adresem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Kolejne Święto Szkoły za nami. Świętowaliśmy pięknie, uroczyście, z należytą dumą, a jednocześnie z nieopisaną radością.  Obyśmy zawsze słyszeli głos naszego Patrona, który woła do nas: „Świętymi bądźcie”.

 P1030160 P1030161 P1030169 P1030173 P1090127 P1090139 P1090138 P1030175 P1030180 P1030182 P1030176 P1030186 P1030203 P1030206 P1030219 P1030220 P1090146 P1090145 P1030238 P1030249 P1030251 P1030261 P1030267 P1030272