Święto Szkoły  2021

 

15.rocznica nadania imienia oraz 10. rocznica poświęcenia sztandaru sprawiły, że tegoroczne Święto Szkoły było szczególnie uroczyste. Poza tym, odbyło się ono 19 października, czyli w 37. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Może to przypadek, a może nie… Do tego tragicznego wydarzenia nawiązał ksiądz proboszcz Tadeusz Czyżak podczas Mszy świętej sprawowanej w naszym kościele parafialnym. Dalsza część  uroczystości miała miejsce w pięknie udekorowanej hali sportowej szkoły. Poza całą społecznością szkolną zgromadzili się w niej zaproszeni Goście bardzo ciepło powitani przez panią dyrektor Monikę Godlewską: Wójt Gminy Rudka pan Marcin Gawrysiak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka pan Tadeusz Zawistowski wraz ze swoim zastępcą panem Sylwestrem Kowalczukiem, Dyrektor ZSCKR im. K. Kluka w Rudce pani Elżbieta Owerczuk, Kierownik GOPS  w Rudce pani Katarzyna Piotrowska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce pani Barbara Kryńska, byli dyrektorzy naszej szkoły: pani Danuta Kresso i pan Zbigniew Szcześniak, s. Cecylia Otoka, przedstawiciel BS w Brańsku pan Karol Rogucki, przyjaciel szkoły pan Antoni Niemyjski, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Izabela Markowska, jej zastępca pani Paulina Kujawska oraz skarbnik pani Martyna Puchacz, emerytowani nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Nie zawiedli też rodzice i dziadkowie najmłodszych uczniów. W tak zacnym gronie przeżywaliśmy  ten wyjątkowy czas. Na początku oddaliśmy hołd Patronowi Szkoły poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, z dumą zaśpiewaliśmy Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uczniowie zaprezentowali piękną część artystyczną, w której obok postaci Papieża Polaka przywołany został Jego przyjaciel, wielki Człowiek, dziś już błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński. Szczególnie wymowna była pantomima pt. „Dziewczynka z zapałkami”, podkreślająca wartość miłości. Niespodziankę Ojcu Świętemu zrobiły dzieci z grupy przedszkolnej 0 C,  które z radością zaśpiewały piosenkę  „Kochamy Cię, Janie Pawle II”.

Zupełnie inny charakter miał występ pierwszoklasistów, którzy umilili nam czas  śpiewem i tańcem. Słyszeliśmy przeróżne rytmy. Co ciekawe, we wszystkich dzieci doskonale się odnalazły! Potem z należytą powagą powtórzyły za panią wychowawczynią tekst ślubowania. Dopełnieniem było pasowanie, którego dokonała pani dyrektor Monika Godlewska. Wręczyła też dyplomy. Pierwszoklasiści usłyszeli wiele ciepłych, mądrych słów i otrzymali mnóstwo upominków, m.in. od pana nadleśniczego, który obok wielu niespodzianek podarował każdemu dziecku piękną książkę o Prymasie Wyszyńskim. Oczywiście, jak zawsze, uczniowie otrzymali książeczki SKO z wkładem, drobne upominki od koleżanek i kolegów  z klasy II. Nic więc dziwnego, że trudno było im się skupić w dalszej części uroczystości poświęconej Dniu Edukacji Narodowej, kiedy to starsi uczniowie dziękowali i składali życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Były wiersze, piosenki, laurki, kwiaty, a także nagrody Dyrektora Szkoły dla nauczycieli, pracowników  administracji i obsługi oraz Nagrody Wójta, które otrzymały: pani dyrektor Monika Godlewska oraz  pani Małgorzata Olszewska. Życzenia popłynęły też od rodziców, pana nadleśniczego,  byłych dyrektorów: pani Kresso i pana Szcześniaka, którzy szczególnie ciepło zwrócili się do uczniów, udzielając im wskazówek, jak mądrze żyć. Ostatnie życzenia z serca wyśpiewali nasi najmłodsi – dzieci z grupy przedszkolnej 0B.

Na koniec z  ust pani dyrektor Godlewskiej popłynęły liczne podziękowania: za część artystyczną- pani  Małgorzacie  Fronc, pani Bożenie Gałeckiej, pani Mirosławie Chojnowskiej, pani Renacie Gawrysiak, pani Annie Półtorak- Gieros; za dekorację: pani Teresie Półtorak, pani Janinie Smolarczuk; za laurki- pani Monice Bobel; za przygotowanie sali – panu Grzegorzowi Sokołowskiemu, a nade wszystko Gościom, którzy zechcieli przeżywać z nami ten radosny czas.

To już piętnaste imieniny szkoły! Czego możemy sobie życzyć? Oby każde kolejne pomagały nam zrozumieć myśl naszego Patrona i przybliżały do Niego. W swoim przemówieniu pani dyrektor Monika Godlewska nawiązała do słów Jana Pawła II: „ Każdy z was (…) znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte”. Podkreśliła że musimy odpowiedzialnie iść przez życie, wypełniając powierzone nam zadania, a jednocześnie jesteśmy zmuszeni do dokonywania ciągłych wyborów. Przywołała w tym miejscu dwie jakże piękne postaci, już  błogosławionych: księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz księdza Jerzego Popiełuszkę, którym życie nie szczędziło trosk, cierpienia, a jednak potrafili wyprowadzić z tego dobro i pięknie żyć. Obyśmy naśladowali ich na co dzień.

M. Fronc