Sukcesy członków SKO w konkursie „Mój najlepszy przyjaciel”

 

Uczniowie naszej szkoły są bardzo aktywni w działalności Szkolnej Kasy Oszczędności. Przejawem tej aktywności był ich udział w konkursie „Mój najlepszy przyjaciel” zorganizowanym przez Bank Spółdzielczy w Brańsku.

       Celem konkursu było zachęcenie do czynnego zainteresowania dzieci i młodzieży bankiem, popularyzowanie marki banku oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci klientów Banku Spółdzielczego w Brańsku. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3 lub A4 promującej bank jako przyjaciela dzieci.

    W konkursie wzięło udział 8 uczniów, tj. Michał Szmurło kl. II, Julia Kryńska kl. IV, Zuzanna Szmurło kl. V, Sebastian Gabryszewski kl. V, Aleksandra Szmurło kl. VI, Emilia Szmurło kl. VIIA, Natalia Skowrońska kl. VIIA, Oliwia Koc kl. VIII. Uczniowie ci, pod kierunkiem p. Joanny Fronc, wykonali bardzo ładne i ciekawe prace plastyczne. W swoich pracach ukazali, jak ważną rolę odgrywa bank w ich codziennym życiu.

 Troje uczniów uzyskało wysokie wyniki, tj. :

  1. Michał Szmurło kl. II – miejsce III w kategorii klas I – III,
  2. Oliwia Koc kl. VIII – miejsce II w kategorii klas VII –  VIII,
  3. Natalia Skowrońska kl. VIIIA – miejsce III w kategorii klas VII – VIII.

  Uczniowie ci otrzymali nagrody rzeczowe (ładowarki indukcyjne, głośniki). Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki.

   Dziękuję wszystkim uczestnikom za wielkie zaangażowanie w konkursie. Gratuluję uzyskanych sukcesów.

Opiekun SKO
Joanna Fronc