SU z wizytą u biskupa A. Dydycza

 

9 stycznia 2013r. gośćmi biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza byli przedstawiciele szkół noszących imię bł. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Z naszej placówki udała się tam delegacja uczniów pod opieką opiekuna SU pani Janiny Smolarczuk.

Spotkanie rozpoczęła Eucharystia, celebrowana w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego. W homilii Ksiądz Biskup powiedział, że wielkość świętości bł. Jana Pawła II oraz Sługi bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wypływa z zakorzenieniu się w miłości Chrystusa, który przyszedł na świat. Powiedział on również, ze pomimo iż mijają kolejne lata od ich odejścia z tego świata, to są oni żywi potęga miłości Syna Bożego. Ksiądz Biskup wyraził radość z nadziei na rychłą kanonizację bł. Jana Pawła II, a na koniec zaapelował do młodych ludzi, aby kultywowali i przekazywali tradycje związane z wyznawaniem wiary, gdyż dzięki temu nikt nie będzie czuł się wyizolowany. Życzył, aby spotkanie z Panem Jezusem poprzez bł. Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia było źródłem wielkiej mocy, a kolejne pokolenia będą wdzięczne za doprowadzenie do odkrycie Największej Miłości, którą odkryli pasterze i mędrcy w Betlejem.

Organizatorem spotkania był dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki, który życzył umiejętności odnajdywania w drugim człowieku Jezusa. W spotkaniu uczestniczył też rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ks. prał prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, który przypomniał, że dzielnie się opłatkiem to dzielnie się miłością, dobrem i życzliwością, życząc, aby z postaw patronów szkół, czerpać jak najwięcej, gdyż dzisiejszy świat potrzebuje autorytetów. Zarówno bł. Jan Paweł II, jak też Sługa Boży kard.Wyszyński, to bezsporne autorytety, na których można budować swoja przyszłość, powiedział.

W spotkaniu wzięli udział też inni duszpasterze, dyrektorzy, katecheci i nauczyciele oraz delegacje uczniów z dwudziestu dwóch placówek szkolnych – siedemnastu noszących imię bł. Jana Pawła II oraz pięciu, nazwanych imieniem Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, znajdujących się na terenie diecezji drohiczyńskiej. Zebrani obejrzeli jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież z Kosowa Lackiego. Przedstawiciele zaś szkoły w Miedznie, która ostatnio otrzymała imię bł. Jana Pawła II złożyli życzenia Księdzu Biskupowi. Były też wzajemne życzenia przy opłatku oraz wspólny poczęstunek.