Sprawozdanie z udziału w ogólnopolskiej akcji „Wielka Mapa Polski”

 

    W bieżącym roku szkolnym uczniowie kl. II brali udział w ogólnopolskiej  akcji zorganizowanej przez WSiP- „Wielka Mapa Polski- wielka wymiana pocztówkowa”. Celem zabawy była wymiana pocztówek pomiędzy szkołami w całej Polsce. Dzieci pisały pozdrowienia ze swojej miejscowości i wysyłały kartki do szkół partnerskich. W ten sposób promowały swój region i uczyły się adresowania kartek pocztowych. Otrzymaliśmy od wydawnictwa WSiP wielką mapę Polski i zawiesiliśmy ją w centralnym miejscu w klasie. Kiedy otrzymywaliśmy pocztówki,  wyszukiwaliśmy na mapie miejscowości, z których pozdrawiali nas inni uczniowie i omawialiśmy ten region naszego kraju.
Dzięki otrzymanym kartkom i materiałom edukacyjnym przygotowanym przez WSiP dzieci przez cały rok szkolny poznawały piękno naszej ojczyzny, osobliwości przyrody, ciekawe zabytki oraz uczyły się orientacji na mapie.

A. Koc