Spotkanie z przedstawicielem Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Bielska Podlaskiego

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprosiła uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Współorganizatorami konkursu na etapie wojewódzkim są Okręgowy  Inspektor Pracy w Białymstoku oraz inne instytucje na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczniowie naszej szkoły wzorem lat ubiegłych  zadeklarowali chęć udziału  w tym konkursie. W związku z tym 14 marca naszą placówkę odwiedził pracownik ds. prewencji z Placówki Terenowej KRUS w Bielsku Podlaskim, który przeprowadził szkolenie dla uczniów klas IV-VI , podczas którego poruszył zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci w gospodarstwach rolnych. Uczniowie obejrzeli również film animowany, który w zabawny sposób  promował właściwe zachowania i negował złe nawyki i niewłaściwe postępowanie  w trakcie  różnych prac w gospodarstwie rolnym.

      B.Półtorak