Spotkanie z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Dnia 06.03.2020r. naszą szkołę, a szczególnie uczniów klas I-III odwiedził  przedstawiciel Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Bielska Podlaskiego p. Marek Markiewicz. Wyjaśnił on dzieciom, że powodem jego wizyty są działania prewencyjne związane z bezpieczeństwem dzieci w gospodarstwach rolnych. Omówił zasady bezpiecznej pracy, a następnie przedstawił wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, których wykonywania nie można powierzać dzieciom. Podał też przykłady środków chemicznych, które zagrażają życiu zarówno dorosłych jak i młodych ludzi. Na koniec dzieci obejrzały krótki film animowany pt.” Rodzina Porażków”, który w śmieszny sposób ukazywał właściwe zachowania i złe postępowanie w trakcie wykonywania różnych prac przez cały rok w gospodarstwie rolnym.

Pan Markiewicz przypomniał również, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła dziesiątą edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Ma ona zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. Wzorem lat ubiegłych nasi uczniowie licznie przystąpią do tegoż konkursu, a swoje prace wykonają w ramach zajęć plastycznych pod czujnym okiem p. T. Półtorak.

U. Niemyjska