Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023

 

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023 od uroczystej Mszy Świętej odprawionej w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej. Następnie w naszej szkole świętowaliśmy rozpoczęcie, na które przybyli zaproszeni goście: Pan Marcin Gawrysiak-Wójt Gminy Rudka, Ksiądz Tadeusz Czyżak-Proboszcz naszej parafii, Ks. Jarosław Wojasiński – Proboszcz parafii Niemyje Nowe, Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny, Pani Paulina Kujawska-Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Martyna Puchacz- Skarbnik Rady Rodziców, Pan Antoni Niemyjski-Przyjaciel Szkoły, Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, dzieci i uczniowie. Na początku uroczystości został odśpiewany hymn Polski i minutą ciszy uczczono pamięć o 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pani Dyrektor Monika Godlewska przedstawiła zdania, jakie czekają nas w nowym roku szkolnym i powiedziała, że we współpracy z organem prowadzącym, społecznością rudzką, kadrą pedagogiczną, pracownikami obsługi, uczniami i rodzicami poradzimy sobie z tymi wyzwaniami. Przedstawiła także nauczycieli, którzy rozpoczną pracę w nowym roku szkolnych: Panią Katarzynę Rogozińską- nauczycielkę języka niemieckiego, Panią Ingę Rawińską – nauczycielkę języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych, Ks. Jarosława Wojasińskiego – nauczyciela religii, Pana Teodora Niemyjskiego -nauczyciela informatyki. Pani Dyrektor pogratulowała awansów zawodowych, które miały miejsce w wakacje: Pani Annie Półtorak-Gieros-awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, Pani Barbarze Kryńskiej i Pani Katarzynie Zamachowskiej awansów na stopień nauczyciela kontraktowego oraz przedstawiła wychowawców oddziałów przedszkolnych i klas: 0A-Pani Anna Półtorak-Gieros, 0B-Wioleta Wasilewska, 0C- Renata Gawrysiak, 1-Urszula Niemyjska, 2-Bożena Gałecka, 3-Antonina Koc, 4-Joanna Fronc, 5-Małgorzata Olszewska-6-Wiesława Golińska, 7-Janina Smolarczuk, 8-Małgorzata Fronc.
Pani Dyrektor przeczytała list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka:,, Przed nami rok szkolny– czas nowych możliwości, odkrywania talentów, pogłębiania pasji i spełniania życiowych ambicji… Dziękuję nauczycielom za zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą, za tworzenie warunków dogodnych do zdobywania wiedzy, rozwijania potencjału, budowania atmosfery sprzyjającej wzmacnianiu wspólnoty szkolnej. Drodzy Uczniowie, czas szkolnej nauki może być niezapomnianą przygodą, okresem zacieśniania koleżeńskich relacji, a nadto – przepustką do realizacji marzeń. W nowym roku szkolnym życzę odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także wielu osiągnięć…”, a także fragmenty listu posła Jarosława Zielińskiego: ,,Zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży na mądrych, dobrych ludzi i prawych Polaków. Często stawiamy pytanie, a szczególnie czynimy to u progu nowego roku szkolnego, jakie drogi najskuteczniej prowadzą do realizacji tych celów. Wszystko w tym procesie jest ważne – programy, podręczniki, warunki nauki i wyposażenie szkół, ale – mimo dostępu do informacji – nic nie jest w stanie zastąpić roli nauczyciela. Powinniśmy otaczać nauczycieli i wychowawców szacunkiem, by ich autorytet był wzorem i przewodnikiem dla młodych ludzi. Z serca życzę, aby nowy rok szkolny przyniósł wszystkim satysfakcję i oczekiwane efekty edukacyjne.”
Głos zabrali również: Pan Wójt Marcin Gawrysiak, Zastępcą Przewodniczącej-Pani Paulina Kujawska, ks. Tadeusz Czyżak. W związku z przejściem na emeryturę Pani Pedagog Krystyny Kuczyńskiej i świadczenie kompensacyjne Księdza Proboszcza Tadeusza Czyżaka Pani Dyrektor i zaproszeni goście złożyli serdeczne podziękowanie, wyrazy szczególnego szacunku i uznania za długoletnią pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną, która zostawia za sobą mocny ślad oddania i owocnej służby. Ślad ten jest tym trwalszy, że znaczony przez ludzi posiadających w sobie ogromny ładunek ciepła, dobra i szlachetności, ludzi czujnych i  wrażliwych na potrzeby innych, zawsze uśmiechniętych oraz życzyli dużo zdrowia, długich lat życia – spokojnych i pogodnych, ubogaconych radością, wykorzystywania wolnego czasu na realizację własnych planów i zamierzeń, żeby: ,,Iść, ciągle iść w stronę słońca. W stronę słońca aż po horyzontu kres. Iść, ciągle iść tak bez końca. Witać jeden przebudzony właśnie dzień.”

Pani Dyrektor podziękowała za odprawienie Mszy świętej ks: Tadeuszowi Czyżakowi, ks. Jarosławowi Wojasińskiemu, oprawę liturgii i dekorację Pani Antoninie Koc, Pani Janinie Smolarczuk, Pani Wiolecie Wasilewskiej, opiekę nad pocztem Panu Grzegorzowi Sokołowskiemu i zaprosiła na spotkanie z wychowawcami. I tak nowy rok szkolny został rozpoczęty!