Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęty

 

Witaj, szkoło, oto wracamy.
(T. Kubiak „Wracamy”)

        W poniedziałek 1 września 2014r. o godz. 9.15 w naszym zespole szkół odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2014/15. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Danuta Elżbieta Kresso, która  powitała zgromadzonych w hali uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczególne ciepło zwróciła się do tych, którzy w tym roku rozpoczynają naukę w naszej szkole, czyli  najmłodsze dzieci z klasy „0” oraz uczniów I klasy gimnazjum. Wszystkim życzyła bardzo dobrych ocen, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, ciekawych zajęć oraz wielu przyjaźni szkolnych. Przedstawiła wychowawców klas oraz p. Dariusza Dąbrowskiego – nauczyciela języka niemieckiego, który rozpoczyna pracę w naszej placówce. W uroczystości uczestniczyli też Wójt Gminy Rudka pan A. Anusiewicz, ks. Proboszcz A. Kiersnowski oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim sierżant  sztabowy M. Boratyński.

Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.

Oby ten rozpoczynający się rok szkolny był dobry dla nas wszystkich !

B. Gałecka

P1030144 P1030143 P1030148 P1030151 P1030141 P1030146 P1030135 P1030147 P1030153