Przedszkolaki w Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

 

Dnia 5 czerwca 2018 r. wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły miały okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez przeszkolonych strażaków w sali edukacyjnej „Ognik” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Do siedziby komendy zaprosił nas pan Błażej Iwańczuk,  rodzic dziecka uczęszczającego do młodszej grupy przedszkolnej i mieszkaniec Rudki.

Sala , w której prowadzone były zajęcia przypominała prawdziwe mieszkanie, a dzieci mogły uczyć się tam w praktyce, jak reagować w przypadku pożaru. Strażacy starali się pokazać przedszkolakom, jakie domowe elementy stanowią zagrożenie pożarowe i jak postępować w przypadku takiego zagrożenia. Dzieci z dużym zaangażowaniem oglądały  filmiki edukacyjne i odpowiadały na pytania prowadzących. Utrwaliły numery alarmowe.  Miały również możliwość obserwowania strażaków przygotowujących się do wyjazdu na akcję. Każde dziecko mogło też wejść do samochodu strażackiego, żeby zobaczyć jego wyposażenie. Na zakończenie wszyscy otrzymali  imienne certyfikaty ukończenia pierwszego szkolenia przeciwpożarowego i zdobyły tytuł „DZIELNY MAŁY OGNIK”.

A. Koc