Powstanie styczniowe. Pamiętamy!

 

W tym roku obchodzimy 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Nasi uczniowie, w dniu 13 stycznia odwiedzili grób powstańca styczniowego – Władysława Niewiarowskiego, który znajduje się na miejscowym cmentarzu parafialnym. Młodzież zapoznała się z powstańczymi losami Niewiarowskiego, zapaliła znicz i odmówiła modlitwę za zmarłych. Serdecznie dziękujemy Pani Barbarze Kryńskiej – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce za zorganizowanie wyjścia dla uczniów klasy VIII.