Pomagamy potrzebującym

 

Szkolna Kasa Oszczędności wraz z opiekunem przeprowadziła w naszej szkole zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji „Pomóż im” i Białostockie Hospicjum dla Dzieci. Celem zbiórki była pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi. Zbiórka trwała od 04.03.2019r. do 25.03.2019r. Wpłaty były dobrowolne, a ich wysokość nie była ściśle określona. Liczyła się każda złotówka.
Wyniki zbiórki przedstawiają się następująco:
Kl. OA – 85,77 zł.
Kl. OB. – 115 zł.
Kl. I – 30 zł.
Kl. II – 61 zł.
Kl. III – 54 zł.
Kl. IV – 422,50 zł.
Kl. VA – 176 zł.
Kl. VB – 60 zł.
Kl. VI – 139 zł.
Kl. VII – 60 zł.
Kl. VIII – 151,63 zł.
Kl. III g – 37,10 zł.
Łącznie zebrano kwotę 1402 zł.
Powyższą kwotę przekazano na konto Fundacji „Pomóż Im”.
Bardzo dziękujemy wszystkim (Dyrekcji szkoły, wychowawcom, uczniom i ich rodzicom) za pomoc oraz dokonane wpłaty.
Dziękujemy za każdy grosik i okazane serce.

Organizator opiekun SKO
Joanna Fron
c