Pamiętamy o Sybirakach

 

Światowy Dzień Sybiraka  to polskie święto przypadające  17 września 
w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę.

Pierwszy Światowy Dzień Sybiraków odbył się w 2004 roku, zorganizowany przez Związek Sybiraków, a od 2013r. ma status święta państwowego.

Nasza szkoła uczciła pamięć Sybiraków pod Krzyżem Sybiraka w Rudce  modlitwą   pod przewodnictwem ks. T.  Czyżaka oraz złożeniem kwiatów
i zapaleniem zniczy.

Kilka słów nawiązujących do tragicznych losów  Sybiraków wygłosiła
p. dyrektor Monika Godlewska, natomiast. p. Barbara Kozłowska omówiła szerzej problematykę związaną z datą 17 września na lekcjach historii
w poszczególnych klasach.

 W uroczystości wzięli udział uczniowie z klasy VIIB i VIII oraz przedstawiciele klas: IV, V, VI i VIIA .