Ogłoszenie

 

                                                   Szanowni Rodzice

     Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce informuje, że przerwa w zajęciach edukacyjnych będzie trwała w naszej szkole od 22 grudnia 2014r. do 6 stycznia 2015r.

      W tym czasie nie będzie lekcji, ale uwzględniając potrzeby rodziców we wszystkich dniach roboczych  zorganizujemy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  w świetlicy szkolnej. Aby zaplanować czas pracy i odpowiednią opiekę nad dziećmi bardzo prosimy rodziców o poinformowanie (najlepiej na piśmie) wychowawców klas o dniach i godzinach, w których dziecko będzie wymagało opieki w szkole. Informacje prosimy dostarczyć do dnia 15 grudnia 2014r.

     W tych dniach nie zapewniamy dowozu uczniów do szkoły.

                                                                                                                                   Z poważaniem

Dyrektor szkoły – Danuta Elżbieta Kresso