Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest to święto państwowe, obchodzone 1 marca, upamiętniające polskich żołnierzy, którzy pod koniec drugiej wojny światowej oraz po jej zakończeniu walczyli o wolność Polski, o uniezależnienie od wpływów ZSRS. Żołnierze wywodzili się z różnych środowisk: Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, mieli różne wizje Polski, połączył ich wspólny los. Wiedzieli, że w przypadku aresztowania czeka ich śmierć lub więzienie, że nie ujrzą swoich bliskich… Mordowano ich zdradziecko, zakopywano w bezimiennych mogiłach, nazywano ich zaplutymi karłami reakcji…
Ci, których skazano na śmierć w pokazowych „procesach”, mieli być pozbawieni życia i prawa do własnego grobu i ludzkiej pamięci. Rodziny bezskutecznie poszukiwały wiadomości o ich losie. Pamięć o  Żołnierzach Wyklętych przywrócono po kilkudziesięciu latach, dzięki staraniom rodzin, towarzyszy broni, dziennikarzy, naukowców i społeczników. Nasza szkoła uczciła pamięć żołnierzy wyklętych rozmowami na temat ich bohaterstwa
na godzinach wychowawczych, historii, wiedzy o społeczeństwie, interpretacji poezji związanej z ich poświęceniem i patriotyzmem na lekcjach języka polskiego, udziałem w wydarzeniach prezentowanych w telewizji: Sny wstaną… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, Koncercie Galowym
w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. spektaklu muzycznym: „Wilczy ślad. Piosenki Niezłomnych”