Leśne Echo Rudki dotarło do pierwszej mety

 

Było to ostatnie i finalne zadanie gry. Ostatnia szansa, by zawalczyć o punkty i aby zbudować pomost w przyszłość – przenieść dotychczasową grę w rzeczywistość. Naszym zadaniem było przygotowanie spotkania z przedstawicielami samorządu naszej gminy w celu zaplanowania przyszłości. W przeddzień, tego, jakże ważnego dla nas spotkania, zastanawialiśmy się w jaki sposób chcielibyśmy nadal działać. Bo, że tego chcemy, wiedzieliśmy już od dawna.

Spotkanie, które zorganizowaliśmy odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, a zaprosiliśmy na nie wójta gminy p. Andrzeja Anusiewicza, przewodniczącego Rady Gminy Rudka – p. Bogdana Kresso oraz panie dyrektorki obu naszych szkół: p. dyrektor  Halinę Leszczyńską oraz p. dyrektor Danutę Kresso. Pan przewodniczący z racji na pilny wyjazd nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, ale zapewnił nas o swoim oraz wszystkich radnych wsparciu w każdym naszym działaniu.

Po serdecznych powitaniach tutorka grupy p. Maria Smorczewska podsumowała nasze blisko dziesięciomiesięczne zmagania. Między innymi powiedziała: „byliśmy mniej lub bardziej widoczni, ale dzisiaj każdy wie, z kim kojarzy się nazwa LEŚNE ECHO RUDKI”. Tak, to prawda. Przez 10 miesięcy graliśmy w Radę – jako uczestnicy projektu ale również jako lokalna grupa aktywnej młodzieży. Działaliśmy pod swoją własną nazwą, a także pod szyldem projektu „Gramy w Radę, damy radę”. Pokazaliśmy naszej społeczności, że potrafimy działać, że osiągamy wyznaczone przez siebie cele. A to co robiliśmy nie było tylko dla nas, ale również z korzyścią dla innych.

Nasi goście z wielkim uznaniem wypowiadali się o naszej aktywności, o naszej wspaniałej współpracy z samorządem oraz wszystkimi instytucjami. Usłyszeliśmy, że nasza rola i nasz głos w środowisku jest bardzo ważny. Okazało się, że obie strony, my i samorząd są otwarte    i gotowe na dalszą współpracę. Owocem spotkania jest podpisana przez wójta p. Andrzeja Anusiewicza deklaracja  o chęci stworzenia gminnego programu współpracy z młodzieżą. Spotkamy się we wrześniu aby wspólnie taki program opracować.

Leśne Echo Rudki

Wójt Gminy Rudka p. Andrzej Anusiewicz podpisuje dokument Zdjęcie grupy         i gości z podpisanym dokumentem